En introduktion till traktaträtten av Svanberg Katinka - 9789139205005 - Jure bokhandel

 

 
 
En introduktion till traktaträtten
– En lärobok i traktaträtt
   
 
Författare:Svanberg Katinka
Titel:En introduktion till traktaträtten – En lärobok i traktaträtt
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:112 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139205005
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

Behandlar kortfattat traktaträttens grunder. Boken fokuserar på centrala delar av Wienkonventionen om traktaträtten från 1969. Den svenska konventionstexten finns återgiven i sista kapitlet. Också traktaters ställning vid statsuccession behandlas. Boken innehåller även övningsuppgifter.

 
  © 2017 Jure AB