Prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR) - 200809072 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
   
 
Titel:Prop. 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
Utgivningsår:2008
Omfång:15 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809072
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:72
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 540 personer till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande insats i Kosovo (KFOR) till och med utgången av december månad 2010.
 
  © 2017 Jure AB