Ds 2000:71 Åtgärder mot diskriminering i högskolan - 9138213729 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:71 Åtgärder mot diskriminering i högskolan
   
 
Titel:Ds 2000:71 Åtgärder mot diskriminering i högskolan
Anmärkning:Se prop. 2001/02:27.
Utgivningsår:2000
Omfång:83 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213729
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:71
Ämnesord:Övrigt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en lag om likabehandling i högskolan som skall motverka diskriminering p.g.a. könstillhörighet, sexuell läggning, etnisk tillhörighet respektive funktionshinder. Lagen innefattar vissa skyldigheter för högskolorna men också en möjlighet att vidta disciplinära åtgärder mot studenter som utsätter andra studerande eller arbetstagare vid högskolan för trakasserier.
 
  © 2017 Jure AB