Ds 2000:70 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter - 9138213710 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:70 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter
   
 
Titel:Ds 2000:70 En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter
Utgivningsår:2000
Omfång:263 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213710
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:70
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 160 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller bl.a. förslag till en ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter som huvudsakligen bygger på Skattekontrollutredningen (SOU 1998:12). En anpassning har gjorts till den nya inkomstskattelagen (SFS 1999:1229). Deklarationsförfarandet förenklas genom att även alla fysiska personer och dödsbon som i dag redovisar inkomst i särskild självdeklaration p.g.a. t.ex. viss näringsverksamhet ska få en förtryckt deklarationsblankett och att alla deklarationer skall lämnas senast den 2 maj. Det förslås också nya regler om förseningsavgiften vid för sent avlämnad självdeklaration.
 
  © 2017 Jure AB