Prop. 2008/09:077 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete - 200809077 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:077 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete
   
 
Titel:Prop. 2008/09:077 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete
Utgivningsår:2008
Omfång:134 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809077
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:77
Ämnesord:Skatterätt , Arbetsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I proposition 2008/09:77 föreslås att nuvarande system med skattereduktion för utgifter för hushållsarbete efter ansökan ska ersättas av en ny ordning, den så kallade fakturamodellen.
 
  © 2017 Jure AB