Ds 2000:66 Tillträde till andra tilläggsprotokollet till bedrägerikonventionen - 9138213524 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:66 Tillträde till andra tilläggsprotokollet till bedrägerikonventionen
   
 
Titel:Ds 2000:66 Tillträde till andra tilläggsprotokollet till bedrägerikonventionen
Utgivningsår:2000
Omfång:73 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213524
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:66
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 115 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Sverige ratificierar bedrägerikonventionens tilläggsprotokoll med syftet förhindra bl.a. penningtvätt och förstärka skyddet för EU-gemenskapernas finansiella intressen. Protokollet ingår som bilaga.
 
  © 2017 Jure AB