Ds 2000:62 Samverkan mellan skola och arbetsliv - 913821332X - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:62 Samverkan mellan skola och arbetsliv
   
 
Titel:Ds 2000:62 Samverkan mellan skola och arbetsliv
Anmärkning:Se även Ds 2000:33 och prop. 2000/01:63.
Utgivningsår:2000
Omfång:292 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821332X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:62
Ämnesord:Övrigt

Pris: 181 SEK exkl. moms

 

I promemorian diskuteras yrkesutbildningen i relation till arbetsmarknadens förändring under 1990-talet samt olika former för samverkan mellan skola och arbetsliv. Här tas också upp möjligheterna att öka inslaget av lärlingsutbildning och annan arbetsplatsförlagd utbildning i gymnasieskolan. Vidare diskuteras utformningen av det projektarbete som införts i gymnasieskolan fr.o.m. den 1 juli 2000.
 
  © 2017 Jure AB