Ds 2000:61 The Swedish Environmental Code - 9138213303 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:61 The Swedish Environmental Code
   
 
Titel:Ds 2000:61 The Swedish Environmental Code
Anmärkning:Engelsk översättning av Miljöbalken.
Utgivningsår:2001
Omfång:186 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213303
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:61
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 128 SEK exkl. moms

 

Innehåller miljöbalken på engelska i dess lydelse den 1 augusti 2000.
 
  © 2017 Jure AB