Prop. 2008/09:84 Stiftelser - frågor om registrering och tillsyn, m.m. - 200809084 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:84 Stiftelser - frågor om registrering och tillsyn, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:84 Stiftelser - frågor om registrering och tillsyn, m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:170 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809084
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:84
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa ändringar i stiftelselagen (1994:1220). Förslagen syftar bl.a. till att förbättra tillsynen över stiftelser och att genomföra lättnader för stiftelserna när det gäller bokföring och revision. Dessutom föreslås vissa åtgärder som syftar till att motverka förekomsten av missbruk av stiftelseformen och öka förutsättningarna att komma till rätta med missbruk i samband med insamlande verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB