Ds 2000:59 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen - 9138213257 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:59 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
   
 
Titel:Ds 2000:59 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen
Utgivningsår:2000
Omfång:114 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213257
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:59
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ny lag med bestämmelser om handläggningen vid de svenska exekvaturdomstolarna (Svea hovrätt och Högsta domstolen) med anledning av Bryssel II-förordningen. Här tas upp domstols behörighet i mål om äktenskapsskillnad och annullering av äktenskap samt frågor om föräldraansvar (t.ex. vårdnad) i samband med sådana mål.
 
  © 2017 Jure AB