Ds 2000:51 Behandling av ofrivillig barnlöshet - 9138212900 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:51 Behandling av ofrivillig barnlöshet
   
 
Titel:Ds 2000:51 Behandling av ofrivillig barnlöshet
Anmärkning:Prop. 2001/02:89
Utgivningsår:2000
Omfång:68 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212900
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:51
Ämnesord:Övrigt

Pris: 85 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås lagändringar som bl.a. gör det möjligt att donera ägg eller spermier för befruktning utanför kroppen.
 
  © 2017 Jure AB