Ds 2000:49 Kompetensparadox? - 9138212773 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:49 Kompetensparadox?
– hinder och möjligheter för att bättre tillvarata kompetensen på arbetsmarknaden
   
 
Titel:Ds 2000:49 Kompetensparadox? – hinder och möjligheter för att bättre tillvarata kompetensen på arbetsmarknaden
Anmärkning:Se även Ds 2002:47.
Utgivningsår:2000
Omfång:176 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212773
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:49
Ämnesord:Övrigt

Pris: 128 SEK exkl. moms

 

I promemorian analyseras en rad hinder för en effektiv användning av arbetskraften i Sverige, exempelvis för få kvalificerade jobb i förhållande till arbetskraftens höga utbildningsnivå, brister i arbetsorganisationen, brister i redovisningen av tillgångar i form av humankapital, låg rörlighet på arbetsmarknaden, omställningsproblem vid produktionsförändringar, bristande kompetensutveckling samt förekomsten av diskriminering.
 
  © 2017 Jure AB