Ds 2000:48 Snabbt och riktigt utvalt och viktigt - 9138212749 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:48 Snabbt och riktigt utvalt och viktigt
– förslag till kommunal databas
   
 
Titel:Ds 2000:48 Snabbt och riktigt utvalt och viktigt – förslag till kommunal databas
Utgivningsår:2000
Omfång:106 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212749
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:48
Ämnesord:Övrigt

Pris: 114 SEK exkl. moms

 

Detta är ett förslag till vad en kommunal databas skulle kunna innehålla i ett första skede. Databasen föreslås innehålla knappt 200 olika nyckeltal och mått som beskriver olika verksamheter ur olika perspektiv. Förslaget innebär att databasen skulle innehålla information om förskoleverksamhet, barn- och ungdomsutbildning, vuxenutbildning, individ- och familjeomsorg samt omsorg om äldre och funktionshindrade.
 
  © 2017 Jure AB