Ds 2000:46 Förslag till lag om upplösning av stiftelser i vissa fall - 9138212706 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:46 Förslag till lag om upplösning av stiftelser i vissa fall
   
 
Titel:Ds 2000:46 Förslag till lag om upplösning av stiftelser i vissa fall
Utgivningsår:2000
Omfång:31 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212706
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:46
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 55 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en tidsbegränsad lag som gör det möjligt för en stiftelse att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till ett registrerat trossamfund.
 
  © 2017 Jure AB