Ds 2000:43 Begreppet invandrare - 9138212668 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:43 Begreppet invandrare
– användningen i myndigheters verksamhet
   
 
Titel:Ds 2000:43 Begreppet invandrare – användningen i myndigheters verksamhet
Utgivningsår:2000
Omfång:68 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138212668
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:43
Ämnesord:Övrigt

Pris: 115 SEK exkl. moms

 

I promemorian redovisas en kartläggning av hur begreppet invandrare används på myndighetsnivå, i författningar, allmänna råd, beslut, statistik m.m. I slutsatserna betonas att begreppet invandrare endast bör användas när det gäller personer som själva faktiskt har invandrat, dvs. flyttat till Sverige. Det görs även gällande att en särskild översyn bör göras av riktlinjerna för hur personer med utländsk bakgrund ska redovisas i SCB:s och andra myndigheters statistik.
 
  © 2017 Jure AB