Prop. 2008/09:81 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan - 200809081 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:81 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan
   
 
Titel:Prop. 2008/09:81 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan
Utgivningsår:2009
Omfång:544 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809081
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:81
Ämnesord:EU-rätt , Internationell rätt , Ekonomi

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan.

Syftet med avtalet är, att inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen, bidra till stabilitet samt positiv ekonomisk och social utveckling i regionen. Avtalet innehåller bestämmelser om frihandel, politisk dialog och samarbete på en rad olika områden.

 
  © 2017 Jure AB