Prop. 2008/09:113 Ökade möjligheter till skatteanstånd - 200809113 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:113 Ökade möjligheter till skatteanstånd
   
 
Titel:Prop. 2008/09:113 Ökade möjligheter till skatteanstånd
Utgivningsår:2009
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809113
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:113
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en tidsbegränsad lag om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Förslaget, som ingår som en del i regeringens åtgärdspaket för att motverka de negativa effekterna av den rådande finansiella krisen, syftar till att dämpa likviditetsproblemen för företag som inte kan få lån på normala villkor på grund av finanskrisen. Förslaget innebär att arbetsgivare efter ansökan får anstånd med inbetalningen av de anställdas preliminära skatt och arbetsgivaravgifter avseende högst två månader 2009. Anståndet kan som längst gälla i ett år. Bestämmelserna kommer att tillämpas på löner som betalas ut från och med februari 2009.
 
  © 2017 Jure AB