Prop. 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark - 200809110 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark
   
 
Titel:Prop. 2008/09:110 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark
Utgivningsår:2009
Omfång:21 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809110
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:110
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag till en ny bestämmelse i 4 kap. 7 § miljöbalken som gör det möjligt att vidta åtgärder som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i en nationalstadspark.
 
  © 2017 Jure AB