Regeringens skrivelse 2008/09:122 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån - 200809122 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2008/09:122 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:122 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån
Utgivningsår:2009
Omfång:8 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809122
Serie:Propositioner nr. 2008/09:122
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen aviseras kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av vissa penninglån (s.k. förbjudna lån) och ett slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån. Bestämmelserna om beskattning av vissa penninglån föreslås utvidgas till att även omfatta lån från
utländska juridiska personer, lån som lämnas till i utlandet delägarbeskattade juridiska personer samt lån som lämnas i strid med låneförbudet i stiftelselagen (1994:1220). Dessutom föreslås att
ränteutgifter inte ska få dras av om de är hänförliga till sådana lån, oavsett när lånet har tagits. Slutligen preciseras det i lagtexten att
penninglån ska tas upp som intäkt hos någon som direkt eller indirekt, genom ett eller flera svenska handelsbolag, är delägare i ett svenskt
handelsbolag som är låntagare.

Syftet med de aviserade förslagen är att motverka i dagsläget vanligt förekommande skatteplanering.
 
  © 2017 Jure AB