Prop. 2008/09:129 Utökade möjligheter till omdedelbart avdrag för inventarier av mindre värde - 200809129 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:129 Utökade möjligheter till omdedelbart avdrag för inventarier av mindre värde
   
 
Titel:Prop. 2008/09:129 Utökade möjligheter till omdedelbart avdrag för inventarier av mindre värde
Utgivningsår:2009
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809129
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:129
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag om utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde, med vilka avses inventarier vars anskaffningsvärde understiger ett halvt prisbasbelopp.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas på beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2008.
 
  © 2017 Jure AB