Regeringens skrivelse 2008/09:85 Årsboken om EU - 200809085 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2008/09:85 Årsboken om EU
– Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:85 Årsboken om EU – Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008
Utgivningsår:2009
Omfång:374 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809085
Serie:Propositioner nr. 2008/09:85
Ämnesord:EU-rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 217 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten i Europeiska unionen under 2008 i enlighet med 10 kap. 1 § i riksdagsordningen. Skrivelsen behandlar övergripande Europeiska unionens utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner.
 
  © 2017 Jure AB