Prop. 2008/09:164 Oskäliga krav i börsens regelverk - 200809164 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:164 Oskäliga krav i börsens regelverk
   
 
Titel:Prop. 2008/09:164 Oskäliga krav i börsens regelverk
Utgivningsår:2009
Omfång:34 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809164
Serie:Propositioner nr. 2008/09:164
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden innebärande ett förbud för börser att ställa oskäliga krav på emittenter och deltagare vid en reglerad marknad. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.
 
  © 2017 Jure AB