Prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik - 200809170 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik
   
 
Titel:Prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik
Utgivningsår:2009
Omfång:185 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809170
Serie:Propositioner nr. 2008/09:170
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Miljörätt

Pris: 73 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB