Regeringens skrivelse 2008/09:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008 - 200809130 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2008/09:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008
Utgivningsår:2009
Omfång:315 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809130
Serie:Propositioner nr. 2008/09:130
Ämnesord:Ekonomi , Övrigt

Pris: 169 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas (AP-fondernas) verksamhet t.o.m. 2008. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av AP-fondernas årsredovisningar 2008, en utvärdering av styrelsernas förvaltning i ett längre perspektiv och en bedömning av fondernas operativa verksamhet under femårsperioden 2004-2008.
 
  © 2017 Jure AB