Regeringens skrivelse 2008/09:197 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008 - 200809197 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2008/09:197 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2008/09:197 Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008
Utgivningsår:2009
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809197
Serie:Propositioner nr. 2008/09:197
Ämnesord:EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 28 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008.
 
  © 2017 Jure AB