Aktieägares rättigheter av Svernlöv Carl - 9789176787304 - Jure bokhandel

 

 
 
Aktieägares rättigheter
   
 
Författare:Svernlöv Carl
Titel:Aktieägares rättigheter
Utgivningsår:2009
Omfång:63 sid.
Förlag:Stockholm Centre for Commercial Law
ISBN:9789176787304
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 10
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 125 SEK exkl. moms

 

Centret anordnade den 19 maj 2008 ett heldagsseminarium om aktieägares rättigheter. Syftet var att i en krets av framstående rättsvetenskapsmän och verksamma jurister diskutera regler, behov och idéer rörande aktieägares rättigheter – såväl de lege lata som de lege ferenda. Denna tionde volym av skriftserien utgör en sammanställning av vad som sades, en sammanställning av flertalet föredrag vid seminariet samt kortare referat av efterföljande diskussioner. Skriften är redigerad av advokaten,
adj. prof. Carl Svernlöv som är ansvarig för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt inom Centret.


INNEHÅLL:

- Aktieägares intresse, målbolagstyrelsens ansvar? av Göran Nyström & Erik Sjöman
- Shareholder Rights in the Intermediated Holding Structures av Agata Waclawik-Wejman
- Aktieägares rätt till information av Daniel Stattin
 
  © 2017 Jure AB