Prop. 2008/09:188 Fastställelse av Gränsöversynen Sverige-Finland 2006 - 200809188 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:188 Fastställelse av Gränsöversynen Sverige-Finland 2006
   
 
Titel:Prop. 2008/09:188 Fastställelse av Gränsöversynen Sverige-Finland 2006
Utgivningsår:2009
Omfång:8 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809188
Serie:Propositioner nr. 2008/09:118
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB