KPMG Fusioner - 9789197762137 - Jure bokhandel

 

 
 
KPMG Fusioner
– Redovisning, beskattning och civilrätt
   
 
Titel:KPMG Fusioner – Redovisning, beskattning och civilrätt
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:135 sid.
Förlag:KPMG
ISBN:9789197762137
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 756 SEK exkl. moms

 

Fusioner är ett komplext område och KPMG har som hjälp tagit fram en bok som innefattar både vägledning och praktiska exempel. Fusion av helägt dotterbolag, fusion av annat än helägt dotterbolag, kombination samt nedströmsfusion behandlas. Boken innefattar de ändringar av ABL som skett fram till april 2009 och innefattar därmed även gränsöverskridande fusioner.

I denna bok sammanställs gällande lagregler och rekommendationer vid fusion. Skriften behandlar gällande civil- och skatterätt samt de redovisningsrekommendationer som finns på området. Den innehåller även praktiska check-listor som kan användas vid genomförandet. Ett flertal exempel ger vägledning i redovisningen av fusioner.

 
  © 2017 Jure AB