Bostadsrättsföreningar - 9789144057231 - Jure bokhandel

 

 
 
Bostadsrättsföreningar
– regler, redovisning och skatter
   
 
Titel:Bostadsrättsföreningar – regler, redovisning och skatter
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:118 sid.
Förlag:Öhrlings
ISBN:9789144057231
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt , Ekonomi

Pris: 380 SEK exkl. moms

 

Bostadsrättsföreningar upplåter idag cirka 726 000 lägenheter av varierande storlek runt om i Sverige. Den här boken ger en tydlig och kortfattad beskrivning av de krav, regler och riktlinjer som verksamheten i en bostadsrättsförening baseras på - t.ex. vad gäller roller och ansvar samt de ekonomiska och juridiska vardagsfrågor som präglar arbetet i en sådan förening. Här finns också ett heltäckande exempel på en årsredovisning med många tips på hur informationen i en förvaltningsberättelse kan utformas.

Boken ska öka förståelsen för medlemmens, styrelsens och revisorns ansvar, men även bidra till att forma god redovisningssed för årsredovisningar i bostadsrättsföreningar. Målgruppen är medlemmar och framtida medlemmar, styrelseledamöter, revisorer, förvaltare, mäklare, banker och andra intressenter med koppling till dessa föreningar. Boken publicerades första gången 2001 och ges 2009 ut i en kompletterad och utökad version.
 
  © 2017 Jure AB