KURS: Nya Takeover-regler - KURSNTO092 - Jure bokhandel

 

 
 
KURS: Nya Takeover-regler
– Kurs i Stockholm 11 november 2009
   
 
Titel:KURS: Nya Takeover-regler – Kurs i Stockholm 11 november 2009
Anmärkning:Kursledare Rolf Skog och Erik Sjöman.
Utgivningsår:2009
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSNTO092
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 6900 SEK exkl. moms

 

Reglerna om offentliga uppköpserbjudanden (takeovers) på den svenska aktiemarknaden har genomgått en omfattande revidering. Den 1 oktober 2009 träder de nya reglerna i kraft. Kursen erbjuder dels en översikt över hela regelverket för offentliga uppköpserbjudanden, dels en detaljerad genomgång av de nya reglerna. Kursen genomförs under ledning av Rolf Skog, som bland annat är direktör i Aktiemarknadsnämnden, tillsammans med Erik Sjöman, som är advokat och delägare i Vinge. Kursen vänder sig till advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, och andra som arbetar med värdepappersrättsliga frågor.


Ur kursinnehållet:

- Takeover-regleringens struktur – lag och börsregler
- Finansinspektionens, Aktiemarknadsnämndens och börsernas roller
- Grundläggande principer
- Förutsättningar för att få lämna ett erbjudande. Erbjudandets finansiering
- Erbjudandets offentliggörande och pre-announcements. Hantering av läckage
- Fullföljandevillkor, återkallelse och acceptfrist
- Begränsningar i rätten att ändra ett lämnat erbjudande
- Likabehandling av målbolagets aktieägare – vad får en budgivare göra?
- Prisdifferenser mellan A- och B-aktier
- Målbolagsstyrelsens roll och hantering av intressekonflikter
- Målbolagsstyrelsens uttalande om erbjudandet. Fairness opinions
- Målbolagets medverkan i en due diligence-undersökning
- Begränsningar i budgivarens rätt att återkomma med ett nytt erbjudande
- Erbjudandehandlingens innehåll – nya regler
- Budplikt – regler och senaste praxis
- Sanktioner


Tid: 11 november 2009, kl. 9.00–16.00.

Plats: Stockholm, World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

Kursavgift: 6 900 kronor exklusive moms. Vid tre eller fler anmälda utgår 10% rabatt på kursavgiften. I avgiften ingår omfattande kursdokumentation.

Sista anmälningsdag: 5 november 2009

Kontakta oss för ytterligare information och anmälan.

Olle Hed
Jure Utbildning AB
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel.: 08-662 00 80
Fax: 08-662 00 86
E-post: olle.hed@jure.se
 
  © 2017 Jure AB