Publicitet om bolagsbeslut av Sandström Torsten - 9789139014812 - Jure bokhandel

 

 
 
Publicitet om bolagsbeslut
– Verkan av registrering och kungörande av uppgifter om aktiebolag
   
 
Författare:Sandström Torsten
Titel:Publicitet om bolagsbeslut – Verkan av registrering och kungörande av uppgifter om aktiebolag
Utgivningsår:2009
Omfång:352 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139014812
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 195
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

I Bolagsverkets digitala register finns ett myller av uppgifter om landets drygt 300 000 aktiebolag. I förgrunden står beslut om vem som kan företräda ett visst bolag, men även en lång rad andra uppgifter publiceras såsom t.ex. bolagets firma, dess verksamhet, aktiekapitalet samt olika klausuler i företagets bolagsordning. Då bolaget ändrar ett beslut som på detta vis gjorts offentligt skall den nya uppgiften anmälas till myndigheten, som efter en laglighetsprövning gör en anteckning i registret och kungör ändringen i Post- och Inrikes Tidningar på myndighetens hemsida.

Studiens huvudsyfte är att analysera de rättsverkningar som enligt ABL följer på en publicitet genom Bolagsverket. I boken presenteras således den allmänna bevisverkan som varje medborgare och myndighet kan ha nytta av genom en uppgift som bolaget låtit registrera. Central för framställningen är den presumtionsverkan som skapas visavi bolagets kontraktsmotparter genom att såväl registrering som kungörande skett av en uppgift, 27:4–5 ABL. Vidare studeras en rad andra rättsliga följder av en registrering – eller en utebliven sådan. Regelsystemet kan beskrivas som ett lapptäcke där olika rättsverkningar knyts till skilda former av offentlighet. Detta syns inte minst i den nya ABL:s regler om att ett uppdrag som styrelseledamot och VD först får verkan genom att uppdraget anmälts till myndigheten.

Torsten Sandström är juris doktor, forskare och lärare vid Lunds universitet.


 
  © 2017 Jure AB