Prop. 2009/10:61 En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag - 200910061 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:61 En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag
   
 
Titel:Prop. 2009/10:61 En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag
Utgivningsår:2009
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910061
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:61
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att gränsen för lägsta tillåtna aktiekapital för privata aktiebolag sänks från nuvarande 100 000 kr till 50 000 kr. Förslaget syftar till att göra aktiebolagsformen mer tillgänglig för företagare.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2010.
 
  © 2017 Jure AB