Inledning till grunderna för sakrätten av Tepora Jarno - 9789521037658 - Jure bokhandel

 

 
 
Inledning till grunderna för sakrätten
   
 
Författare:Tepora Jarno
Titel:Inledning till grunderna för sakrätten
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2009
Omfång:301 sid.
Förlag:Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet
ISBN:9789521037658
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 364 SEK exkl. moms

 

Verket innehåller även en analys av samäganderätten och av dolt ägande på en fastighet. Olika slags förmögenhetsrättigheter har många gemensamma frågeställningar och av dessa presenteras publicitetsprincipen och godtrosskyddet. I samband med presentationen av systemet för tredjemansskyddet avseende förmögen, hets, rättigheterna beaktas bl.a. den nya utsökningsbalken och konkurslagen.

I verket behandlas följande skyddsformer avseende tredjemansskyddet i fråga om olika slags förmögenhetsobjekt: åtkomstskyddet, skyddet för hävd, omsättningsskyddet, borgenärsskyddet och invändningsskyddet. I verket beskrivs även de syften och värden som ligger bakom det sakrättsliga tänkandet såsom främjandet av en hederlig omsättning och ett godtrosskydd för tredje man.

Verket har skrivits av jur.dr. Jarno Tepora som är professor i civilrätt med särskilt ansvar för forskning och undervisning i sakrätt vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet.
 
  © 2017 Jure AB