Inte bara Stasi: relationer Sverige-DDR 1949-1990 av Almgren Birgitta - 9789173312530 - Jure bokhandel

 

 
 
Inte bara Stasi: relationer Sverige-DDR 1949-1990
   
 
Författare:Almgren Birgitta
Titel:Inte bara Stasi: relationer Sverige-DDR 1949-1990
Utgivningsår:2009
Omfång:564 sid.
Förlag:Carlssons
ISBN:9789173312530
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

SLUT på förlag

 

Det här är en diger undersökning av relationerna mellan Sverige och DDR mellan åren 1949 och 1990 som inte bara berör de konkreta förbindelserna länderna emellan, utan också mer generella frågor kring svenska kontakter och förhållningssätt till diktaturer. Genom omfattande detaljstudier blir kulturella mönster och värderingar i svenskt tankeklimat under kalla kriget synliga. Boken bygger till stor del på intervjuer och andra akter från DDR-arkiv. Dokumenten vittnar om opportunism, men ger också exempel på betydande civilkurage. Fram träder en bild av ett komplext DDR, som var mycket mer än bara Stasi. Svenska sympatisörer, östtyska spioner och infiltration i organisationer berikar bilden.

Birgitta Almgen är professor i tyska vid Södertörns högskola. Till hennes forskningsintressen hör bl.a. svensk-tyska relationer under 1900-talet och samband mellan språk, ideologi och politik. På Carlsson Bokförlag har hon tidigare utkommit med den uppmärksammade Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration i Sverige 19331945 (2005).
 
  © 2017 Jure AB