Ds 2009:67 Ny konsumentkreditlag - 9789138233306 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2009:67 Ny konsumentkreditlag
   
 
Titel:Ds 2009:67 Ny konsumentkreditlag
Utgivningsår:2009
Omfång:234 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233306
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:67
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 248 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en ny konsumentkreditlag samt ändringar i distans- och hemförsäljningslagen och kreditupplysningslagen. Förslagen syftar till att genomföra det nya EG-direktivet om konsumentkrediter (2008/48/EG) och att motverka de skuldsättningsproblem som sms-lån och andra snabblån fört med sig. Genom förslagen stärks det samlade konsumentskyddet på området. Eftersom direktivet innebär att samma regler i stor utsträckning ska införas i hela EU skapas dessutom goda verksamhetsförutsättningar för kreditgivare som bör resultera i en bättre fungerande marknad med lägre kostnader för konsumenterna.
 
  © 2017 Jure AB