Ds 2000:69 Alla lika olika - 9138213613 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2000:69 Alla lika olika
– mångfald i arbetslivet
   
 
Titel:Ds 2000:69 Alla lika olika – mångfald i arbetslivet
Utgivningsår:2001
Omfång:188 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213613
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:69
Ämnesord:Övrigt

Pris: 175 SEK exkl. moms

 

I promemorian gås igenom hur kön, etnicitet, ålder, funktionshinder, sexuell läggning och social bakgrund påverkar människors möjligheter på den svenska arbetsmarknaden i dag. Innehåller även förslag till ett starkare skydd mot diskriminering i arbetslivet och poängterar att staten måste vara ett föredöme som arbetsgivare på detta område.
 
  © 2017 Jure AB