Folkrätt i krig, kris och fredsoperationer av Bring Ove, Askholt Anna - 9789139110545 - Jure bokhandel

 

 
 
Folkrätt i krig, kris och fredsoperationer
   
 
Författare: Bring Ove , Askholt Anna
Titel:Folkrätt i krig, kris och fredsoperationer
Anmärkning:Tidigare upplagor av boken har utgivits under titeln Folkrätt för totalförsvaret.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:343 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139110545
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 570 SEK exkl. moms

 

Om folkrätten, krigets lagar samt totalförsvarets uppgifter. Folkrätten tillämpas i krig, vid kriser och i fredsbevarande operationer. Här redogörs för den svenska organisationen samt för begrepp som kombattanter, neutraliserade områden och fredsbevarande operationer.

Totalförsvarbegreppet har successivt, efter det "Kalla krigets" slut förlorat sin relevans och därför har denna utgåvas titel ändrats till "Folkrätt i krig, kris och fredsoperationer", som mer anger bokens innehåll än dess adressat.

Folkrätten täcker framför allt regleringar för fredstid. Denna bok är anpassad efter totalförsvarets behov men kan vara av intresse för alla som önskar stifta bekantskap med folkrättens regler för väpnade konflikter.

Boken är anpassad till såväl totalförsvarets behov som till juridikstudier och folkbildning.
 
  © 2017 Jure AB