Ds 2010:5 Upphävande av lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning - 9789138233498 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2010:5 Upphävande av lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning
   
 
Titel:Ds 2010:5 Upphävande av lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning
Utgivningsår:2010
Omfång:29 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233498
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:5
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

EU:s tjänstedirektiv ersätter gammal lag!

Föreslår att lag och förordning om tillfällig försäljning upphävs vid utgången av april 2011. Skälet är att det nu finns annan reglering som tillgodoser konsumenternas informationsbehov, t.ex. att kunna nå försäljaren efter köpet. Det gäller främst marknadsföringslagen (2008:486) och lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden, som bygger på EU:s tjänstedirektiv (2006/123/EG).
 
  © 2017 Jure AB