Prop. 2009/10:98 Lag om konsulära katastrofinsatser - 200910098 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:98 Lag om konsulära katastrofinsatser
   
 
Titel:Prop. 2009/10:98 Lag om konsulära katastrofinsatser
Utgivningsår:2010
Omfång:70 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910098
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:98
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Det ska ligga på resenärernas ansvar att själva betala hemresan och andra kostnader vid kris och katastrof utomlands!

Förslag om en ny lag som ska reglera vilket ansvar staten ska ha för att hjälpa svenskar som drabbas av kriser eller katastrofer i utlandet. Utgångspunkten är att den enskilde ska ha ett eget ansvar och stå för sådana kostnader som kan täckas av en eventuell reseförsäkring. Statens ansvar ska vara sekundärt och komplettera övriga aktörers insatser. Dessa aktörer kan exempelvis vara reseföretag, försäkringsbolag och det drabbade landet.
De nya bestämmelserna innebär bl.a. att resenärerna kan bli ersättningsskyldiga till staten för vissa insatser. Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.
 
  © 2017 Jure AB