Prop. 2009/10:97 Ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner - 200910097 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:97 Ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
   
 
Titel:Prop. 2009/10:97 Ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Utgivningsår:2010
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910097
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:97
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Sanktionslagen anpassas till Lissabonfördraget.

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft. Därmed måste konsekvensändringar göras i ett flertal lagar. Här behandlas sådana ändringar i sanktionslagen (1996:95). Samtidigt förtydligas de rättsgrunder som finns för beslut om sanktioner och språkbruket anpassas till den internationella rättstillämpningen och dagens sanktionsverklighet.
 
  © 2017 Jure AB