Prop. 2009/10:108 Informationsutbytesavtal med Cooksöarna - 200910108 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:108 Informationsutbytesavtal med Cooksöarna
   
 
Titel:Prop. 2009/10:108 Informationsutbytesavtal med Cooksöarna
Utgivningsår:2010
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910108
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:108
Ämnesord:Internationell rätt , Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Förslag om att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Cooksöarna om utbyte av upplysningar i skatteärenden.
 
  © 2017 Jure AB