Regeringens skrivelse 2009/10:106 Dialog om samhällets värdegrund - 200910106 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2009/10:106 Dialog om samhällets värdegrund
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2009/10:106 Dialog om samhällets värdegrund
Utgivningsår:2010
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910106
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:106
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB