Ds 2010:7 Kreditvärderingsinstitut - 9789138233566 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2010:7 Kreditvärderingsinstitut
   
 
Titel:Ds 2010:7 Kreditvärderingsinstitut
Utgivningsår:2010
Omfång:73 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233566
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:7
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt

Pris: 231 SEK exkl. moms

 

Föreslår en ny lag om kreditvärderingsinstitut. Förslaget syftar till att anpassa svensk lagstiftning till EU-förordningen (EG) nr 1060/2009.

I den nya lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet enligt denna förordning. Det införs dessutom bestämmelser om Finansinspektionens tillsynsbefogenheter och möjligheter att ingripa, liksom om Finansinspektionens samarbete med andra behöriga myndigheter inom unionen.
De materiella bestämmelserna i förordningen får i huvudsak ingen motsvarighet i den nya lagen, eftersom förordningen är bindande i sin helhet och direkt tillämplig i Sverige.
Vidare föreslås att det i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument införs en upplysning om att det även finns bestämmelser i EU-förordningen om den information som ett prospekt ska innehålla.
 
  © 2017 Jure AB