Prop. 2009/10:164 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen - 200910164 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2009/10:164 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
   
 
Titel:Prop. 2009/10:164 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
Utgivningsår:2010
Omfång:124 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910164
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:164
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 72 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB