Ds 2010:9 Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet - 9789138233634 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2010:9 Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet
   
 
Titel:Ds 2010:9 Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet
Utgivningsår:2010
Omfång:165 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233634
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:9
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 209 SEK exkl. moms

 

Förkorta tiden mellan brottet och samhällets reaktion!

Diskuterar åtgärder för att förebygga uppkomsten av en vanekriminell livsstil bland ungdomar. Det handlar om att skapa rutiner hos myndigheter och andra aktörer som kan förkorta tiden mellan brottslig gärning och samhällets reaktion i form av insatser från polis, skola och socialtjänst.
Viktigt är också att satsa på snabbare utredning och lagföring av ungdomsbrottslingar.
 
  © 2017 Jure AB