Selskabsloven med kommentarer av Schaumburg-Müller Peer, Werlauff Erik - 9788757420548 - Jure bokhandel

 

 
 
Selskabsloven med kommentarer
   
 
Författare:Schaumburg-Müller Peer , Werlauff Erik
Titel:Selskabsloven med kommentarer
Utgivningsår:2010
Omfång:1344 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757420548
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Utländsk rätt

Pris: 2732 SEK exkl. moms

 

Selskabsloven med kommentarer indeholder en samlet fremstilling af den danske selskabslov, der i løbet af 2010 afløser aktie- og anpartsselskabsloven. Bogen er en guldgrube af konkret viden og giver læseren et samlet overblik over den danske selskabslov, paragraf for paragraf.

Bogen kommenterer og forklarer hver lovbestemmelse og på trods af stoffets enorme omfang og loven på 375 paragraffer, er bogen nem at anvende, da hver lovparagraf er forsynet med en kort forklarende overskrift, der giver læseren overblik over lovteksten og dens opbygning.

I bogen er der indsat en praktisk §-nøgle, der i oversigtsform viser de hidtidige bestemmelser i Aktie- og anpartsselskabsloven over for de nye bestemmelser i selskabsloven. Der er ligeledes i oversigtsform givet nogle centrale kommentarer i forhold til hver enkelt bestemmelse. §-nøglen gør det muligt for læseren at danne sig et hurtigt og enkelt overblik over de enkelte bestemmelsers placering i selskabsloven.

Med indførslen af den nye selskabslov er der tale om en gennemgribende reform og modernisering af reglerne for aktie- og anpartsselskaber, og Selskabsloven med kommentarer vil uden tvivl blive et uundværligt arbejdsredskab for praktikere, såvel som for studerende og forskere, der beskæftiger sig med dette område.


Indholdsoversigt:

Forkortelser
Selskabsloven
Kommentarer til loven
Udkast til bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven m.v.
§-Nøgle (AL vs. SL)
Litteratur
Domme og kendelser
Stikord
 
  © 2017 Jure AB