Governance på svenska av Hedlund Gun, Montin Stig - 9789173350211 - Jure bokhandel

 

 
 
Governance på svenska
   
 
Författare:Hedlund Gun , Montin Stig
Titel:Governance på svenska
Utgivningsår:2009
Omfång:211 sid.
Förlag:Santérus
ISBN:9789173350211
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Statsvetenskap och politik

Pris: 304 SEK exkl. moms

 

I vilken mån och på vilket sätt har det i Sverige utvecklats nya former av statlig styrning?

I internationell forskning om statlig styrning talas det ofta om en förändring ”from government to governance”. På svenska kan det uttryckas som ”från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning”. I allmänna ordalag handlar det om att det utvecklas nya former av ömsesidigt samspel mellan olika samhällsaktörer för att öka den offentliga politikens förmåga. Det handlar då om att hantera och lösa, ofta svårlösta, samtida samhällsproblem.

Den internationella och jämförande styrningslitteraturen inom statskunskap och förvaltningsforskning har under de senaste decennierna orienterats allt mer mot studier av komplex och interaktiv samhällsstyr­ning. Med komplex avses i detta sammanhang att många olika aktörer och intressen är inblandade, nätverk bildas, kontakter och initiativ korsar varandra. Eftersom den övergripande förändrings­tesen har sitt ursprung och sin empiriska förankring i politiska samhällen som skiljer sig från det svenska, finns det starka skäl att undersöka vad som händer när vi testar denna tes inom olika politikområden i en svensk miljö. Den övergripande frågan som denna bok behandlar är således följande: I vilken mån och på vilket sätt har det utvecklats nya former av statlig styrning?

Fem politik­områden behandlas: internationell utvecklingspolitik, kvinno­fridspolitik, skogs­politik, stadspolitik, demokratipolitik samt folkhälsopolitik.

Deltagande författare:
Ann-Catrin Andersson, Charli Eriksson, Karin Fröding, Ingemar Elander, Mikael Granberg, Gun Hedlund, Erik Hysing, Stig Montin, Dalia Mukhtar-Landgren, Jon Pierre, Joachim Åström

 
  © 2017 Jure AB