Europarätten av Nilsson Mattias, Lundberg Jenny - 9789172234086 - Jure bokhandel

 

 
 
Europarätten
– En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
   
 
Författare:Nilsson Mattias , Lundberg Jenny
Titel:Europarätten – En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:162 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234086
Ämnesord:EU-rätt , Internationell rätt

Pris: 138 SEK exkl. moms

 

Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit de största förändringarna av svensk rätt på mycket länge, främst principiellt men även materiellt. EU-rätten och Europakonventionen påverkar i stor utsträckning svensk rätt, såväl direkt som indirekt. Grundläggande kunskaper om europarätten är därför av största betydelse för alla som kommer i kontakt med lagstiftning som bygger på exempelvis EU-rätten. Det nya Lissabonfördraget har givit EU-rätten ny aktualitet.

Europarätten - en introduktion till EU-rätten och Europakonventionen kommer nu i en fjärde upplaga, uppdaterad till juli 2010. Den ger en introducerande översikt över såväl EU-rätten som Europakonventionen och deras påverkan på svensk rätt, där aktuella och omdiskuterade rättsfall beskrivs och kommenteras. Den fjärde upplagan är uppdaterad utifrån Lissabonfördraget, ny lagstiftning och rättspraxis. Även i övrigt har innehållet omarbetats.

Boken används på flera universitet och högskolor som kurslitteratur i introduktions- och grundkurser i juridik, liksom på andra rättsvetenskapliga kurser där inslaget av materiell europarätt är stort. Den är också av intresse för alla som behöver en koncentrerad översikt över EU-rätten och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Mattias Nilsson är advokat verksam vid White & Case advokatbyrå. Han undervisar i juridik på bland annat juristlinjen Stockholms universitet. Jenny Lundberg är jur kand, LLM från Cambridge samt fil kand i statsvetenskap. Hon är biträdande jurist vid Baker McKenzie advokatbyrå och har tidigare undervisat i juridik.
 
  © 2017 Jure AB