Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed av Olsson Stefan - 9789176787571 - Jure bokhandel

 

 
 
Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed
   
 
Författare:Olsson Stefan
Titel:Sanktioner vid avvikelser från god redovisningssed
Utgivningsår:2010
Omfång:212 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787571
Ämnesord:Skatterätt , Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 276 SEK exkl. moms

 

God redovisningssed är den rättsliga standard som styr det materiella innehållet i den svenska redovisningsrätten.

Både bokföringslagen och årsredovisningslagen är relativt kortfattade ramlagar, vilka hänvisar till denna rättsliga standard. Även inkomstskattelagen hänvisar till god redovisningssed. Som sådan räknas bl.a. allmänna råd och redovisningsrekommendationer, den s.k. kompletterande normgivningen.

Trots den betydelse god redovisningssed har för redovisningsrätten och för centrala delar av skatterätten saknas dock uttryckliga sanktioner vid avvikelser från denna sed.

I boken undersöks i vilken utsträckning exempelvis straffrättsliga påföljder, administrativa sanktionsavgifter eller privaträttsliga sanktioner kan påföras vid avvikelser från god redovisningssed. Som exempel på områden som undersöks i studien kan nämnas bokföringsbrott, skattetillägg, Revisorsnämndens praxis, Finansinspektionens tillsyn och Stockholmsbörsens disciplinnämnd.
 
  © 2017 Jure AB