Ansvarsfrihet för styrelsen i aktiebolag av Sjögren Nicklas - 9175986183 - Jure bokhandel

 

 
 
Ansvarsfrihet för styrelsen i aktiebolag
– en studie av ansvarsfrihetsbeslutets syfte och funktion mot bakgrund av styrelsens förvaltningsskyldighet enligt 8:6 ABL
   
 
Författare:Sjögren Nicklas
Titel:Ansvarsfrihet för styrelsen i aktiebolag – en studie av ansvarsfrihetsbeslutets syfte och funktion mot bakgrund av styrelsens förvaltningsskyldighet enligt 8:6 ABL
Utgivningsår:1993
Omfång:65 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175986183
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för bolags- och värdepappersrätt nr. 2
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag

 

 
  © 2017 Jure AB